Katere storitve nudimo?

Večina računovodskih servisov vodi knjige mikro podjetjem in v kolikor želijo ostati konkurenčni, morajo opravljati večino storitev s področja knjigovodstva, ki ga potrebujejo d.o.o.-ji, s.p.-ji, društva, zavodi, itd. Tudi mi opravljamo vse osnovne storitve za podjetnike, poleg tega pa imamo tudi nekaj storitev, ki še dodatno olajšajo poslovanje našim strankam. Odlikuje nas hitrost in odzivnost.

Za vas nudimo knjigovodsko-računovodske storitve, kot so: 

 • Kniženje izdanih in prejetih računov
 • Obračun DDV
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Izdelava bilance in poslovnega izida izdelava medletne bilance
 • Razkritja za banko za odobritev kredita
 • Obračun plač in regresa, prispevkov za s.p., podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • Račnovodsko-knjigovodske storitve (vodenje glavne knjige, evidenca saldakontov, izpis odprtih postavk, obračun amortizacije, vodenje po stroškovnih mestih, statistike za državne institucije …)

Poleg omenjenih, nudimo še vrsto storitev, ki vam olajšajo poslovanje, na primer:

 • Po dogovoru vodimo vaš transakcijsi račun (plačevanje plač, davkov in prispevkov, prejetih računov, ...)
 • Prijava in odjava delavcev (M-obrazci), izdelava A1 ter vodenje kadrovskih evidenc
 • Pisanje pogodb o zaposlitvi
 • Vlaganje vlog za delovna dovoljenja oz. enotna dovoljenja
 • Vlaganje e-izvršb
 • Nudimo tudi najem naslova, upravljanje klasične pošte in pošiljanje le-te v elektronski obliki na želeni naslov
 • Prevzem dokumentov v Ljubljani
 • Pisanje različnih dopisov za poslovanje podjetja (povezano računovodskimi storitvami)